Lorem ipsum dololor ameno

Pieninský národný park (PIENAP) je náš najmenší a druhý najstarší národný park, no svojou prírodnou krásou za ostatnými parkmi určite nijako nezaostáva. Pieniny sa považujú za kolísku medzinárodnej ochrany prírody v Európe, keďže už v roku 1932 bol na tomto území vyhlásený prvý Medzinárodný prírodný park v Európe. Tvorili ho Pieniński Park Narodowy a Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách. Pieniny vás očaria bohatstvom a pestrosťou fauny a flóry. Nájdete tu vzácne druhy rastlín (púpava pieninská, arábka chochlíkatá, rebrica horská sibírska...) aj živočíchov (rys ostrovid, vydra riečna, bocian čierny, jasoň červenooký...).