Lorem ipsum dololor ameno

Skvost renesančnej architektúry na Slovensku. Stále expozície v priestoroch kaštieľa približujú najmä dielo Ladislava Mednyánszkeho, portrétnu tvorbu na Spiši, zbierky historickej knižnice a mobiliár. Okrem expozícií historického nábytku, interiérových predmetov, portrétov či historickej knižnice je možné výborne zrelaxovať v priľahlom anglickom parku.