Lorem ipsum dololor ameno

Drevený artikulárny kostol je zapísaný do svetového dedičstva UNESCO. Pýši sa nádhernými maľbami na strope, ktoré predstavujú modré nebo, oblaky, dvanástich apoštolov, štyroch evanjelistov a nad oltárom obraz sv. Trojice. Považuje sa za najkrajší spomedzi posledných piatich zachovaných kostolov svojho druhu na území Slovenska. Nový evanjelický kostol sa začal stavať v roku 1872 podľa projektu, ktorý bol pôvodne určený pre Orient. Projekt zaujal svojou výnimočnosťou, keďže nemal mať jednotný stavebný štýl, ale stavba mala obsahovať v rámci tzv. Eklektického slohu byzantské, románske, renesančné, maurské, a tiež rôzne orientálne prvky.