Lorem ipsum dololor ameno

Priamo pod hradom Ľubovňa nájdete múzeum ľudovej architektúry a dozviete sa, ako kedysi vyzeral život na dedine. Jednotlivé domčeky znázorňujú rôzne rodinné udalosti (krst, svadba, pohreb), a tiež zvyklosti a tradície, ktoré sa slávia počas roka. Súčasťou skanzenu je aj škola, mlyn či kováčska vyhňa. Najvzácnejším objektom je Národná kultúrna pamiatka - drevený kostolík z Matysovej s ikonostasom zo 17. storočia.