Lorem ipsum dololor ameno

Múzeum zachytáva vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala v jeho rodnom dome. Uvidíte známe historické konštrukcie fotoaparátov i kuriózne detektívne komory s mechanizmom na výmenu platní. Unikátna je tiež Krugenerova detektívna vrecková komora v podobe knihy. Nájdete tu ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty z počiatkov stereografie. Petzval svojím objavom významne zasiahol do počiatkov kinematografie.