Lorem ipsum dololor ameno

Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuziánskych a neskôr kamaldulských mníchov. Preslávil ho najmä „lietajúci“ mních Cyprián, ktorý tu v minulosti pôsobil a zanechal po sebe unikátnu stopu – herbár pozostávajúci z 283 byliniek s popismi v piatich jazykoch. Nahliadnite do minulosti, spoznajte život mníchov a poprechádzajte sa miestami, kde mnísi hľadali duševný pokoj a spojenie s Bohom.