Indikácie

Kožné choroby – indikačná skupina X.
 • Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.
 • Atopická dermatitída s chronickými prejavmi.
 • Psoriáza, parapsoriáza – veľkoložisková forma.
 • Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.
 • Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.
 • Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrašťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.
 • Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.
Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikačná skupina V.
 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.
 • Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
 • Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
Duševné choroby – indikačná skupina IX.
 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
 • Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.
 • Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.
 • Stav po prekonaní COVID -19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
Onkologické choroby (podľa indikácie V. a X.) – indikačná skupina I.
 • Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou – indikačná skupina IV.
 • Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.
Choroby z povolania – indikačná skupina XII.

podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, terasa kúpeľnej reštaurácie a absolvovanie liečebných a relaxačných procedúr sú dostupné pre všetkých.

 

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X