Indikácie

Ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť poskytovaná poistencom, ktorí dovŕšili 18. rok veku
Kožné choroby – indikačná skupina X.
 • Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.
 • Atopická dermatitída s chronickými prejavmi.
 • Psoriáza, parapsoriáza – veľkoložisková forma.
 • Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.
 • Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.
 • Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrašťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.
 • Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.
Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikačná skupina V.
 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.
 • Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
 • Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
Choroby pohybového ústrojenstva – indikačná skupina VII.
 • Reumatoidná artritída I. a II. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
 • Reumatoidná artritída III. a IV. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
 • Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
 • Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.
 • Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
 • Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.
 • Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
 • Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.
 • Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
 • Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.
 • Hemofilická artropatia.
Duševné choroby – indikačná skupina IX.
 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
 • Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.
 • Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.
 • Stav po prekonaní COVID -19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
Onkologické choroby (podľa indikácie V. a X.) – indikačná skupina I.
 • Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.
Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou – indikačná skupina IV.
 • Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.
Choroby tráviaceho ústrojenstva – indikačná skupina III.
 • Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.
 • Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I.
Choroby z povolania – indikačná skupina XII.

podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu

 

Kompletný indikačný zoznam – indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Vážení hostia,

dovoľujeme si Vás informovať, že prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú otvorené pre všetkých klientov, za účelom liečebného pobytu i krátkodobého ubytovania, využitia reštauračných služieb, návštevy wellness centra s bazénom alebo poskytovania liečebných aj relaxačných procedúr podľa aktuálne platných opatrení.

Režim prevádzok kúpeľov:
– liečebný pobyt na návrh lekára so zdravotnou indikáciou: režim základ + test
 krátkodobé ubytovanie za účelom oddychu: režim základ + test
– návštevy klientov: sú povolené, nie však na izbách
– reštaurácia: režim základ
– liečebné a relaxačné procedúry pre neubytovaných hostí: režim základ
– wellness centrum s bazénom: režim základ

 

Režim základ:
– všetky osoby bez ohľadu na to či sú očkované, prekonali ochorenie alebo sú otestované
Režim základ + test:
– všetky osoby, ktoré zdravotný personál v kúpeľoch pred nástupom na liečebný či relaxačný pobyt pretestuje

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X