Liečba

INDIKÁCIE A Kontraindikácie

Prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú zamerané na liečenie ochorení pacientov po dovŕšení 18. roku veku v indikáciach:

prírodný liečivý zdroj

Ide o stredne mineralizovanú, slabo alkalickú, studenú, hypotonickú síranovo-hydrogénuhličitanovú, sodno-vápenato-horečnatú, sulfánovú, prírodnú liečivú vodu. Celková mineralizácia vody je 1172 mg/l.

Klimatické podmienky

Lokalita v okolí kúpeľov so svojou stimulačnou klímou a ďalšími priaznivými bioklimatologickými charakteristikami, ktoré podporujú uzdravovacie procesy v organizme spĺňa všetky podmienky štatútu klimatického kúpeľného miesta.

POSTUP PRI KÚPEĽNEJ LIEČBE

Do kúpeľov môžu prísť klienti zdravotných poisťovní (všetkých na Slovensku), ktorým sa hradí kúpeľná starostlivosť kompletne alebo čiastočne. Alebo je možné prísť aj ako samoplatca.

Kúpeľná liečba

Metódy liečby

Poskytujeme zdravotnícku starostlivosť vybraných ochorení v súlade s aktuálnymi odporúčaniami odborných spoločností. Pri starostlivosti o zdravotný stav pacientov a klientov využívame tieto metódy liečby.

Procedúry

Liečebné a relaxačné procedúry sú pri kúpeľnej liečbe navrhované lekárom po vstupnej lekárskej prehliadke. Tieto procedúry môžu absolvovať aj ubytovaní hostia alebo návštevníci, ktorí nie sú na kúpeľnej liečbe, ale tiež aj neubytovaní hostia u nás.

Procedúry

X