Kontakty

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
Červený Kláštor 147
059 06  Červený Kláštor

Prijímacia kancelária

prijem@kupelecks.sk
+421 914 338 825
(otázky a informácie ohľadom kúpeľnej liečby)

Recepcia DOM ZDRAVIA***

recepcia1@kupelecks.sk
+421 52 482 2006
+421 914 338 820

(otázky a informácie
ohľadom kúpeľov, pobytov
a ubytovania v DOME ZDRAVIA)

RECEPCIA DOMČEKY

recepcia2@kupelecks.sk
+421 52 482 2027
+421 903 754 197

(otázky a informácie
ohľadom kúpeľov, pobytov
a ubytovania v Kúpeľných DOMČEKOCH)

Rezervácie

rezervacie@kupelecks.sk
+421 914 338 829

(otázky a informácie
ohľadom organizácie skupinových pobytov,
rekondičné pobyty)

Prevádzka

prevadzka@kupelecks.sk
+421 914 338 824
+421 52 482 2027

(otázky a informácie
ohľadom organizácie firemných, rodinných a iných
akcií na mieru, styk s dodávateľmi, personalistika)

Marketing

marketing@kupelecks.sk
+421 914 338 823

(otázky a informácie
ohľadom kúpeľov pre média,
nadviazanie spolupráce)

Liečebná časť

zdravotnasestra@kupelecks.sk
+421 52 482 2006

(otázky a informácie
ohľadom zdravotníckej starostlivosti)

X