POST COVID POBYT V PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH A KLIMATICKÝCH KÚPEĽOCH

Pre koho je určený liečebný POST COVID pobyt?

Liečebný rehabilitačný POST COVID pobyt odporúčame klientom, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 a ešte stále ich trápia následky choroby. Potrebujete poradiť? Neváhajte a kontaktujte nás.

Ako sa prejavuje post covid syndróm?

Post covid syndróm sa prejavuje najmä u ľudí, ktorí mali ťažší priebeh ochorenia Covid-19, prípadne boli na umelej pľúcnej ventilácii. Osoby aj 4 – 6 týždňov po prekonaní ochorenia pociťujú celú škálu zdravotných následkov a nedokážu vykonávať bežné každodenné činnosti (starostlivosť o seba, blízkych).

Medzi prejavy postcovidového syndrómu patrí:

 • celková únava a vyčerpanosť,
 • ťažkosti dýchacích ciest (dusivý kašeľ, dýchavičnosť aj pri miernej námahe),
 • neurologické príznaky (bolesti svalstva, kĺbov),
 • bolesti hlavy,
 • depresie.
Prečo je postcovidová rehabilitačná liečba dôležitá?

Včasná postcovidová rehabilitácia dokáže podporiť a doliečiť následky vážnej infekcie v organizme, predísť chronickym stavom a celkovo podporiť imunitný systém. Odporúčanie lekárov je absolvovať minimálne 10 dňový liečebný rehabilitačný POST COVID pobyt. Aktuálne kúpeľnú liečbu po prekonaní ochorenia Covid-19 hradí plne alebo čiastočne zdravotná poisťovňa na 21 dní.

Aké liečebné procedúry sa poskytujú postcovidovým pacientom?

Základom liečby postcovidových pacientov je respiračná fyzioterapia zameraná na podporu správneho dýchania pomocou špeciálnych dýchacích cvičení a pomôcok. Súčasťou liečebného pobytu je teploliečba, oxygenoterapia – dýchanie kyslíka, klimatická liečba – Pieniny Vertical Walking, či inhalácia liečivej vody, ktorá je vysoko účinná pri regenerácii pľúcneho tkaniva.

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú výnimočné krásnym prostredím národného parku, kvalitou životného prostredia, čistotou ovzdušia, prírodnými zdrojmi a pokojnou rodinnou atmosférou. Preferujeme osobný prístup, a preto je každému pacientovi vypracovaný individuálny liečebný plán obsahujúci procedúry podľa jeho konkrétnych ťažkostí. Pobyt začína vstupnou lekárskou prehliadkou vrátane spirometrie a 6 minútovým walking testom. Pobyt končí výstupnou lekárskou prehliadkou, spirometriou a opäť 6 minútovým walking testom, ktorý slúži pre porovnanie stavu pred a po liečbe, resp. ukazuje výsledok rehabilitácie.

Z akých procedúr lekár zostavuje liečebný plán?
Hlavné procedúry
 • respiračná fyzioterapia,
 • hygiena horných dýchacích ciest,
 • oxygenoterapia s meraním saturácie kyslíka v krvi,
 • inhalácie liečivou vodou Sulinka a Vincentka,
 • edukácia stoja, chôdze a dýchania,
 • teploliečba,
 • Pieniny Vertical Walking s fyzioterapeutom (rozdelenie podľa adaptácie na záťaž),
 • klasická masáž: čiastočná alebo Blackroll terapia,
 • skupinová relaxácia (max. 6 osôb),
 • skupinová psychoterapia (pre indikácie V/9, V/10 ako doplnková procedúra),
 • individuálna psychoterapia (pre indikácie V/9, V/10 ako doplnková procedúra).
Doplnkové procedúry
 • individuálna manuálna fyzioterapia,
 • elektroliečba,

Ako v súčasnosti prebieha príjem klientov?

POST COVID pobyt môžete absolvovať v našich kúpeľoch na základe výnimky, ktorá platí pre: Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára. Po vstupnom lekárskom vyšetrení sa pacientovi stanoví individuálny liečebný plán.

Ako dbajú kúpele na bezpečnosť svojich klientov?

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti máme tieto bezpečnostné opatrenia a hygienické štandardy. Robíme všetko preto, aby sa klienti aj zamestnanci kúpeľov cítili naozaj bezpečne. Na kúpeľnú liečbu môžu nastúpiť iba klienti, ktorí majú negatívny výsledok testu nie starší ako 3 dni alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace, prípadne dokladom o zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny. Vo zvýšenej miere sa staráme o čistotu a dezinfekciu verejných priestorov, dotykových plôch a všade pri vstupe do budov sú dostupné stojany na dezinfekciu rúk.

Postcovidový syndróm hradený zdravotnou poisťovňou

Národná rada SR schválila zákon a rozšírila zoznam indikácií na kúpeľnú liečbu o ďalšie, týkajúce sa problémov súvisiacich s ochorením Covid-19, tzv. post covidový syndróm.

Takáto kúpeľná liečba môže byť schválená aj v našich prírodných liečebných a klimatických KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, ak ošetrujúci lekár v návrhu na kúpeľnú liečbu uvedie indikáciu:

V/9 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Patrí do skupiny A, zdravotná poisťovňa hradí ubytovanie, stravovanie a zdravotnú starostlivosť (procedúry), klient si platí kúpeľný poplatok 1,70 €/noc a daň z ubytovania 0,70 €/noc.

V/10 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici. Patrí do skupiny B, zdravotná poisťovňa hradí zdravotnú starostlivosť (procedúry), klient si platí ubytovanie, stravovanie a daň z ubytovania 0,70 €/noc.

VII/12 – Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia  pohybového aparátu, ktoré výrazne limituje bežné denné aktivity, do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Patrí do skupiny A, zdravotná poisťovňa hradí ubytovanie, stravovanie a zdravotnú starostlivosť (procedúry), klient si platí kúpeľný poplatok 1,70 €/noc a daň z ubytovania 0,70 €/noc.

IX/4 – Stav po prekonaní COVID -19, pretrvávanie ťažkej únavy, kognitívnych porúch, prípadne stavov úzkosti a depresie, ktoré limitujú denné aktivity do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Patrí do skupiny B, zdravotná poisťovňa hradí zdravotnú starostlivosť (procedúry), klient si platí ubytovanie, stravovanie a daň z ubytovania 0,70 €/noc.

 

AKO SI VYBAVIŤ KÚPELE?

Prekonali ste COVID-19 alebo máte iné chronické ochorenie (choroby dýchacích ciest, kože, duševné,….) a chcete prísť k nám do kúpeľov? Aktuálne sa zrýchlil proces schválenia kúpeľného návrhu zdravotnými poisťovňami, čo pre Vás znamená, že k nám môžete prísť takmer okamžite.

POSTUP VYBAVENIA KÚPEĽNEJ LIEČBY 

LIEČEBNÝ POBYT PRE SAMOPLATCOV

Ak sa k nám rozhodnete prísť na kúpeľnú liečbu ako samoplatca, získate liečebný pobyt za zvýhodnenú cenu. V súčasnej situácii je kúpeľnú liečbu možné absolvovať na základe návrhu lekára. Vytvorili sme pre vás jednoduchý formulár, ktorý vám vypíše a potvrdí váš všeobecný lekár prípadne špecialista.

Druhou možnosťou je požiadať vášho všeobecného lekára alebo špecialistu o výmenný lístok, na ktorom odporúča alebo navrhuje pobyt za účelom kúpeľnej liečby. V prípade, že ste prekonali ochorenie Covid-19 je vhodné si so sebou priniesť fotokópiu prepúšťacej správy. Pomôže nám to ešte lepšie nastaviť váš individuálny liečebný plán.

 


Potrebujete poradiť?

Radi Vám poskytneme informácie, ako si môžete vybaviť návrh na kúpeľnú liečbu na telefónnom čísle: +421 914 338 800, +421 914 338 825, +421 914 338 820 alebo e-mailom prijem@kupelecks.sk.

Napíšte námVážení hostia,

dovoľujeme si Vás informovať, že prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú otvorené pre všetkých klientov, za účelom liečebného pobytu i krátkodobého ubytovania, využitia reštauračných služieb, návštevy wellness centra s bazénom alebo poskytovania liečebných aj relaxačných procedúr podľa aktuálne platných opatrení.

Režim prevádzok kúpeľov:
– liečebný pobyt na návrh lekára so zdravotnou indikáciou: režim základ + test
 krátkodobé ubytovanie za účelom oddychu: režim základ + test
– návštevy klientov: sú povolené, nie však na izbách
– reštaurácia: režim základ
– liečebné a relaxačné procedúry pre neubytovaných hostí: režim základ
– wellness centrum s bazénom: režim základ

 

Režim základ:
– všetky osoby bez ohľadu na to či sú očkované, prekonali ochorenie alebo sú otestované
Režim základ + test:
– všetky osoby, ktoré zdravotný personál v kúpeľoch pred nástupom na liečebný či relaxačný pobyt pretestuje

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X