Lekárske konzultácie, vyšetrenia a ošetrenie

LEKÁRSKE KONZULTÁCIE, VYŠETRENIA A OŠETRENIE 
Lekárska konzultácia 8,00 €
Vyšetrenie materských znamienok s lekárskou konzultáciou:
do 5 znamienok
9,00 €
Vyšetrenie materských znamienok s lekárskou konzultáciou:
6 a viac znamienok
14,00 €
Ošetrenie tekutým dusíkom (kurie oká, bradavice,…):
1 sedenie a 1 kožný útvar
1,50 €

 

X