História a súčasnosť

Z historických zdrojov je známe, že začiatkom 14. storočia prišli do tohto kúta Slovenska mnísi Kartuziáni a po nich Kamalduli. Keďže sa členovia týchto rádov venovali pestovaniu a zberu liečivých rastlín, výrobe liekov a liečeniu chorých, začali ako prví túto minerálnu vodu využívať v liečiteľskej praxi. Najznámejším z nich bol zaiste legendami opradený lietajúci mních Cyprián patriaci do rádu kamaldulov, ktorý okrem iného spravoval kláštornú lekáreň a vďaka jeho poznatkom o medicíne či farmácii sa stala známou v širokom okolí. Jeho celoživotným dielom bol Herbár pozostávajúci z 283 exemplárov rastlín.

Po zrušení kláštora začal počiatkom 19. storočia poskytovať miestny mlynár vo svojej stodole teplé vaňové kúpele práve zo Smerdžonky. Vodu v tej dobe najprv ohrieval v kotloch, aby ju následne mohol vliať do drevených kadí. Aj takto spríjemnil návštevu a skrátil čakanie ľuďom, ktorí si k nemu prišli zomlieť svoju úrodu na múku. Miestny mlynár sa stal teda malým priekopníkom a kúpele zo Smerdžonky nevyužíval primárne na liečenie, ale aj ako formu uvoľnenia a relaxu.

Kúpele pod Troma Korunami – aj takýto názov niesli kúpele približne 100 rokov od svojho vzniku okolo roku 1820. Potvrdzujú to mnohé historické dokumenty, mapy či pohľadnice, kde sa zaznamenali názvy Koronahegyi-fürdő či Bad Kronenberg.

Významným rokom pre kúpele bol rok 1887, kedy boli začlenené medzi oficiálne kúpele vtedajšieho Uhorska a patrili medzi jedny z najvýznamnejších. Počas desaťročí od svojho vzniku prežili kúpele niekoľko vzostupov i pádov, pričom počas I. svetovej vojny boli zničené a až okolo roku 1928 sa ich podarilo zrekonštruovať a znovu otvoriť, aby slúžili rovnakému účelu ako pred vojnou. Žiaľ liečba pokračovala len niekoľko rokov a kúpeľníctvo v Červenom Kláštore po II. svetovej vojne zaniklo.

V roku 2010 bol tunajší prameň vyhlásený za prírodný liečivý zdroj, čo naštartovalo výstavbu nového kúpeľného zariadenia – ,,Domu zdravia“ a znovuobnovenie kúpeľnej tradície v tomto kraji po viac než 65 rokoch.
Moderná história kúpeľníctva v Červenom Kláštore sa začína teda písať v roku 2012, kedy kúpele otvárajú svoje brány pre širokú verejnosť a začínajú liečiť všetky kožné ochorenia.

Od roku 2016 po získaní štatútu klimatických kúpeľov aj vďaka čistému ovzdušiu Pienin sa rozšírila pôsobnosť kúpeľov o liečenie ďalších chorôb: Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, Duševné choroby, Onkologické choroby, Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a Choroby z povolania. Konkrétne ochorenia, ktoré z jednotlivých indikačných skupín liečime nájdete na našej stránke: Indikácie Liečebné a klimatické kúpele v Červenom Kláštore sú jediné kúpele na Slovensku, v ktorých sa na jednom mieste okrem iných indikácií liečia choroby dýchacích ciest i kože.

Čas overil blahodarné účinky jedinečnej vody, čistého vzduchu i pozitívny vplyv samotného prostredia čarokrásnych Pienin na ľudský organizmus. V tradícii a odkaze našich predkov úspešne pokračujeme od roku 2012 v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka.

 

Vážení hostia,

dovoľujeme si Vás informovať, že prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú otvorené pre všetkých klientov, za účelom liečebného pobytu i krátkodobého ubytovania, využitia reštauračných služieb, návštevy wellness centra s bazénom alebo poskytovania liečebných aj relaxačných procedúr podľa aktuálne platných opatrení.

Režim prevádzok kúpeľov:
– liečebný pobyt na návrh lekára so zdravotnou indikáciou: režim základ + test
 krátkodobé ubytovanie za účelom oddychu: režim základ + test
– návštevy klientov: sú povolené, nie však na izbách
– reštaurácia: režim základ
– liečebné a relaxačné procedúry pre neubytovaných hostí: režim základ
– wellness centrum s bazénom: režim základ

 

Režim základ:
– všetky osoby bez ohľadu na to či sú očkované, prekonali ochorenie alebo sú otestované
Režim základ + test:
– všetky osoby, ktoré zdravotný personál v kúpeľoch pred nástupom na liečebný či relaxačný pobyt pretestuje

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X