Prírodný liečivý zdroj

V balneoterapii sa sírne vody využívajú predovšetkým na vonkajšiu liečbu vo forme čiastkových a celkových kúpeľov. Sírovodík sa veľmi dobre vstrebáva kožou a sliznicami. V tkanivách zlepšuje elasticitu, má analgetický (protibolestivý), protizápalový a antiseptický účinok. Je dokázaná retencia (zadržanie) síry v koži a podkoží až niekoľko hodín po sírnom kúpeli, ktorú je možné ešte predĺžiť suchým zábalom (bez predchádzajúceho sprchovania) po kúpeli.
Koncentrácia síry umožňuje zohriatie vody na terapeutickú teplotu 37 – 40 °C bez straty liečivých vlastností, zachovaním jej dostatočnej koncetrácie. Vhodné sú celotelové a čiastkové kúpele v trvaní 20 minút. Pre optimálny efekt je potrebné kúpeľ opakovať denne do celkového počtu 18 – 20 kúpeľov, pri kožných chorobách 20 – 25 kúpeľov v sérii.

Zdravá minerálna voda Smerdžonka sa v našich kúpeľoch využíva na liečbu kožných ochorení, ale podľa balneologického posudku má liečivé a blahodarné účinky aj na pohybové a tráviace ústrojenstvo či nervové choroby.

X