Postup, ako si vybavíte kúpele

Naše prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka vám pomôžu zmierniť následky chronických ochorení, rehabilitovať po úraze, operácii či náročnej onkologickej liečbe. Kúpeľnej liečbe predchádza pravidelná ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia.

Na liečenie využívame prírodné liečivé zdroje – zdravú minerálnu vodu Smerdžonka a výborné klimatické podmienky národného parku Pieniny. V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka LIEČIME.

Do našich kúpeľov sa môžete dostať dvoma spôsobmi:
ako klient zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION zdravotná poisťovňa alebo DÔVERA zdravotná poisťovňa), kde liečebný pobyt je plne alebo čiastočne hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
ako samoplatca.

Ako postupovať pri vybavovaní kúpeľov?

1. Navštívte vášho ošetrujúceho lekára (všeobecného/praktického lekára alebo špecialistu), ktorý na základe vášho zdravotného stavu vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť.

2. Ako miesto svojho pobytu nezabudnite uviesť KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka.

3. Vyplnený návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu s prílohami odneste alebo odošlite poštou do vašej zdravotnej poisťovne, najneskôr do 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie. Odporúčame však vybaviť si to čím skôr!

4. Počkajte na výsledok rozhodnutia zdravotnej poisťovne.

Aký je ďalší postup?

Správne vypísaný a lekárom podpísaný návrh na kúpeľnú liečbu schvaľuje revízny lekár danej poisťovne najneskôr do 30 dní. Schválenie alebo neschválenie návrhu vám listom oznámi vaša zdravotná poisťovňa. V prípade nesprávne vypísaného návrhu ho vráti na doplnenie, resp. návrh s odôvodnením úplne zamietne.

Aktuálne sa zrýchlil proces schválenia kúpeľného návrhu zdravotnými poisťovňami, čo pre vás znamená, že k nám môžete prísť takmer okamžite.

Ako môže byť hradená vaša kúpeľná liečba?

Zdravotné poisťovne môžu uhradiť kúpeľnú liečbu v celom rozsahu alebo čiastočne, záleží od vašej diagnózy. V indikačnej skupine „A“ zdravotná poisťovňa za vás uhradí všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. Vy, ako budúci pacient, budete v kúpeľoch hradiť doplatok za ústavnú starostlivosť, ktorá je vo výške 1,70 €/noc* a daň z ubytovania pre obec vo výške 0,70 €/noc.

Zdravotná poisťovňa pri indikačnej skupine “A” zašle schválený návrh na kúpeľnú liečbu priamo k nám do kúpeľov a vy dostanete oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti s presným určením počtu dní liečby (21 alebo 28 dní).

*Kto je oslobodený od úhrady doplatku za ústavnú starostlivosť?
1. Poistenec v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a to od 4-tého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti.
2. Nositeľ ocenenia minimálne striebornej Jánskeho plakety.

V prípade indikačnej skupiny „B“ zdravotná poisťovňa uhradí za vás všetky lekárske úkony a procedúry, ale ubytovanie, stravu a daň z ubytovania pre obec vo výške 0,70 €/noc si hradíte sám.

Zdravotná poisťovňa vám zašle Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde bude uvedený:
– počet dní liečby,
– posledný možný termín nástupu a
– zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, kde sa vaše ochorenie lieči. S vaším ochorením vám radi pomôžeme v našich kúpeľoch a preto vás radi u nás privítame.

LIEČEBNÝ POBYT PRE SAMOPLATCOV

Ak sa k nám rozhodnete prísť na kúpeľnú liečbu ako samoplatca, získate liečebný pobyt za zvýhodnenú cenu. V súčasnej situácii je kúpeľnú liečbu možné absolvovať na základe návrhu lekára. Vytvorili sme pre vás jednoduchý formulár, ktorý vám vypíše a potvrdí váš všeobecný/praktický lekár prípadne špecialista.

Druhou možnosťou je požiadať vášho všeobecného/praktického lekára alebo špecialistu o výmený lístok, na ktorom odporúča alebo navrhuje pobyt za účelom kúpeľnej liečby. V prípade, že ste prekonali ochorenie Covid-19 je vhodné si so sebou priniesť fotokópiu prepúšťacej správy. Pomôže nám to ešte lepšie nastaviť váš individuálny liečebný plán.

Najnovšie sme zaradili do liečebného procesu aj POST COVID pobyt, ktorý napomáha pri regenerácii dýchacieho systému po prekonaní ochorenia Covid-19 a podporuje naštartovať celkovú imunitu.

Čo musíte vedieť pred nástupom na kúpeľnú liečbu

Pred nástupom na kúpeľnú liečbu musí váš všeobecný/praktický lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní. V prípade, že máte viac ako 70 rokov, musíte mať okrem tohto v návrhu uvedené aj výsledky interného resp. kardiologického vyšetrenia.

Od čoho závisí dĺžka liečebného pobytu

Dĺžku trvania kúpeľnej liečby závisí od konkrétnej diagnózy a indikácie, ktoré sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť. Pobyt v kúpeľoch môže podľa zákona trvať od 21 do 28 dní.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poskytneme informácie, ako si môžete vybaviť návrh na kúpeľnú liečbu na telefónnom čísle: +421 914 338 825 alebo e-mailom prijem@kupelecks.sk.

Vážení hostia,

dovoľujeme si Vás informovať, že prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú otvorené pre všetkých klientov, za účelom liečebného pobytu i krátkodobého ubytovania, využitia reštauračných služieb, návštevy wellness centra s bazénom alebo poskytovania liečebných aj relaxačných procedúr podľa aktuálne platných opatrení.

Režim prevádzok kúpeľov:
– liečebný pobyt na návrh lekára so zdravotnou indikáciou: režim základ + test
 krátkodobé ubytovanie za účelom oddychu: režim základ + test
– návštevy klientov: sú povolené, nie však na izbách
– reštaurácia: režim základ
– liečebné a relaxačné procedúry pre neubytovaných hostí: režim základ
– wellness centrum s bazénom: režim základ

 

Režim základ:
– všetky osoby bez ohľadu na to či sú očkované, prekonali ochorenie alebo sú otestované
Režim základ + test:
– všetky osoby, ktoré zdravotný personál v kúpeľoch pred nástupom na liečebný či relaxačný pobyt pretestuje

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X