Metódy liečby

Klimatická liečba

Jedinečná skladba klimatických činiteľov (nadmorská výška, teplota, tlak, vlhkosť, zloženie vzduchu, slnečný svit, nočná tma…) vytvára mierne dráždivý typ klímy, ktorý podporuje uzdravovacie procesy v organizme.

Inhalačná liečba

Pohybom na najčistejšom vzduchu Slovenska, inhaláciou prírodných minerálnych vôd a ozónu sa staráme o hygienu Vašich dýchacích ciest.

Vodoliečba

Kúpeľ vo vode s obsahom voľného sírovodíka predstavuje „zázračný“ účinok pre Vašu kožu, nervy, svaly a kĺby.

Svetloliečba

Najnovšia UVB fototerapia s aplikáciou UV žiarenia (311 nm) a liečba polarizovaným svetlom – BIOPTRON, pomáhajú tvorbe a regenerácii poškodených kožných buniek.

Fyzikálna liečba

Štandardne používané prístroje na aplikáciu elektroliečby s protizápalovým a protibolestivým efektom.

Pohybová liečba

Individuálna a skupinová telesná výchova formou edukácie a nácviku základných pohybových stereotypov: dýchania, stoja, chôdze pomáha pri úprave pohybových, respiračných, obehových, imunitných, a psychosomatických prejavov u pacientov a zdravej populácie.

Manuálna liečba

Pracovisko je výučbovou a liečebnou základňou akreditovaného konceptu diagnostiky a terapie Neuro – muskulo – skeletálnych porúch pohybového aparátu.

S celkovým efektom:
Preladenia organizmu
Zvýšenia výkonnosti prirodzenou cestou
Nadobudnutia telesnej a duševnej rovnováhy

Popri základných kúpeľných procedúrach je súčasťou odbornej starostlivosti:

Lekárska starostlivosť: edukácia, diagnostika a liečba, estetická starostlivosť.

Ošetrovateľská starostlivosť: poradenstvo – výživa, odvykanie fajčenia, inhalácie, hygiena dýchacích ciest.

Fyzioterapia: kožné ochorenia: remodelácia adhézií (zrastov) a jaziev mäkkých častí, manažment psoriatickej artritídy, škola chrbtice a škola kĺbov.

Respiračné ochorenia: reedukácia dýchania, dýchacia gymnastika, vytrvalostný a koordinačný riadený tréning, vykašliavacie techniky a kontrola kašľa, tréning dýchacích svalov, mechanická insuflácia a exsuflácia, škola astmy.

Poruchy pohyblivosti kĺbov a mäkkých častí: techniky neurálnej, viscerálnej, svalovej, fasciálnej a kĺbovej mobilizácie.

Psychoterapia: individuálne poradenstvo, kognitívno-behaviorálna terapia, relaxačné techniky.

Srdečne všetkým ďakujeme, ktorí nás podporovali a ostali pri nás v tomto neľahkom období
a veríme, že v roku 2022 aj vďaka lepšej situácii opäť zavítate k nám do kúpeľov.

Cez blížiace sa sviatky sa aj my budeme venovať našim rodinám a potom sa na všetkých tešíme od 31. 1. 2022.

X