Klimatické podmienky

Podľa švajčiarskej klasifikácie patria naše kúpele do klimatoterapeutickej oblasti s mierne stimulačným stupňom 1.

  • Vysoké trvanie slnečného svitu počas roka (v priemere cez 1800 hodín).
  • Z hľadiska výskytu tepelného komfortu a diskomfortu má lokalita veľmi priaznivé podmienky na klimatickú liečbu a kúpeľný park túto vhodnosť iba dopĺňa.
  • Prijemné výškové rozpätie je predpokladom možností šetrnejšieho nezaťažujúceho pohybu.
  • Základným prírodným liečivým faktorom je terapeuticky účinná horská klíma a prístupnosť aj k vysokohorskej klíme, ktorá má priaznivý a komplexný účinok na ľudský organizmus, postihnutý niektorým z takých ochorení ako je napríklad bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, chronická rinitída (alergické nádchy) a pod.
  • Pre svoju polohu so stupňom stimulácie 1 sú kúpele vhodné aj pre ťažšie stavy, kde by bola vyššia stimulácia možno príliš zaťažujúca. Vhodné sú aj pre starších pacientov a pacientov s poruchami rytmu, ktorí sa majú lepšie v stredohorskej lesnej klíme ako vo vysokohorskej. Tak isto je táto lokalita vhodná pre kombináciu liečených indikácií s reumatickými ochoreniami, pričom veľmi vhodná klíma je pre rekonvalescenciu pri ťažkých stavoch a rozsiahlejších operáciách. Pieniny sú jedinečné preto, že sú v tak malej horizontálnej vzdialenosti všetky typy horskej klímy, ale aj jaskynného prostredia.
  • Pieniny ležia nad vrstvou prachovej atmosféry a sú vzdialené od priemyselných centier. V blízkosti Pienin sa nevyskytujú výraznejšie priemyselné zdroje znečistenia ovzdušia. Oblasť je zanedbateľne emisne zaťažená, v dôsledku vhodnej polohy a charakteru hradby zachytávajúcej imisný spád z emisií prenášaných západným, resp. severozápadným prúdením vzduchu. Okrem toho čistotu ovzdušia zaisťuje aj odlišná vegetácia a v zime súvislá snehová pokrývka.

Vážení hostia,

dovoľujeme si Vás informovať, že prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sú otvorené pre všetkých klientov, za účelom liečebného pobytu i krátkodobého ubytovania, využitia reštauračných služieb, návštevy wellness centra s bazénom alebo poskytovania liečebných aj relaxačných procedúr podľa aktuálne platných opatrení.

Režim prevádzok kúpeľov:
– liečebný pobyt na návrh lekára so zdravotnou indikáciou: režim základ + test
 krátkodobé ubytovanie za účelom oddychu: režim základ + test
– návštevy klientov: sú povolené, nie však na izbách
– reštaurácia: režim základ
– liečebné a relaxačné procedúry pre neubytovaných hostí: režim základ
– wellness centrum s bazénom: režim základ

 

Režim základ:
– všetky osoby bez ohľadu na to či sú očkované, prekonali ochorenie alebo sú otestované
Režim základ + test:
– všetky osoby, ktoré zdravotný personál v kúpeľoch pred nástupom na liečebný či relaxačný pobyt pretestuje

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X