Klimatické podmienky

Podľa švajčiarskej klasifikácie patria naše kúpele do klimatoterapeutickej oblasti s mierne stimulačným stupňom 1.

  • Vysoké trvanie slnečného svitu počas roka (v priemere cez 1800 hodín).
  • Z hľadiska výskytu tepelného komfortu a diskomfortu má lokalita veľmi priaznivé podmienky na klimatickú liečbu a kúpeľný park túto vhodnosť iba dopĺňa.
  • Prijemné výškové rozpätie je predpokladom možností šetrnejšieho nezaťažujúceho pohybu.
  • Základným prírodným liečivým faktorom je terapeuticky účinná horská klíma a prístupnosť aj k vysokohorskej klíme, ktorá má priaznivý a komplexný účinok na ľudský organizmus, postihnutý niektorým z takých ochorení ako je napríklad bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, chronická rinitída (alergické nádchy) a pod.
  • Pre svoju polohu so stupňom stimulácie 1 sú kúpele vhodné aj pre ťažšie stavy, kde by bola vyššia stimulácia možno príliš zaťažujúca. Vhodné sú aj pre starších pacientov a pacientov s poruchami rytmu, ktorí sa majú lepšie v stredohorskej lesnej klíme ako vo vysokohorskej. Tak isto je táto lokalita vhodná pre kombináciu liečených indikácií s reumatickými ochoreniami, pričom veľmi vhodná klíma je pre rekonvalescenciu pri ťažkých stavoch a rozsiahlejších operáciách. Pieniny sú jedinečné preto, že sú v tak malej horizontálnej vzdialenosti všetky typy horskej klímy, ale aj jaskynného prostredia.
  • Pieniny ležia nad vrstvou prachovej atmosféry a sú vzdialené od priemyselných centier. V blízkosti Pienin sa nevyskytujú výraznejšie priemyselné zdroje znečistenia ovzdušia. Oblasť je zanedbateľne emisne zaťažená, v dôsledku vhodnej polohy a charakteru hradby zachytávajúcej imisný spád z emisií prenášaných západným, resp. severozápadným prúdením vzduchu. Okrem toho čistotu ovzdušia zaisťuje aj odlišná vegetácia a v zime súvislá snehová pokrývka.

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka poskytujú aj POST COVID pobyty

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR je možné absolvovať POST COVID pobyty.

POST COVID pobyt môžete absolvovať v našich kúpeľoch na základe výnimky, ktorá platí pre: Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára.

Bližšie informácie a rezervácie pobytov na prijem@kupelecks.sk, 0914 338 825

Liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka ako zdravotnícke zariadenie naďalej poskytujú kúpeľnú liečebnú starostlivosť a ambulantnú kúpeľnú liečebnú starostlivosť v rámci pobytov hradených plne alebo čiastočne z verejného zdravotníctva. Pobyt v kúpeľoch môžete absolvovať aj ako samoplatca v indikáciách, ktoré kúpele liečia alebo zakúpením špeciálneho POST COVID pobytu ale len na základe návrhu lekára.

ZREGENERUJ!

Prírodné liečebné a klimatické KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka na základe ROZHODNUTIA MZ SR č. 15642-191/2020/ŠKK prevádzkujú PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE a poskytujú ÚSTAVNÚ a AMBULANTNÚ KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ v indikačných skupinách:

I. Onkologické choroby (súvisiace s V. a X.)
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (IV/4)
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
IX. Duševné choroby
X. Kožné choroby
XII. Choroby z povolania

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X