Indikácie, klienti do 18 rokov

Ambulantná kúpeľná starostlivosť poskytovaná poistencom, ktorí nedovŕšili 18. rok veku
Kožné choroby – indikačná skupina XXX.
 • Psoriáza.
 • Atopická dermatitída, môže byť v spojení so spastickou bronchitídou.
 • Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo.
 • Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.
 • Chronické dermatózy (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichtyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis, dermatitis seborhoica).
Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikačná skupina XXV.
 • Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.
 • Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.
 • Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.
 • Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.
 • Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.
 • Chronická bronchitída, Obštrukčná bronchitída.
 • Bronchiálna astma.
 • Dermorespiračný syndróm.
 • Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácii.
Choroby pohybového ústrojenstva – indikačná skupina XXVII.
 • Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice.
 • Vrodené chyby pohybového aparátu.
 • Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii.
 • Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).
 • Skoliózy – mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).
 • Osteochondrózy. Perthesova choroba.
 • Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie.
 • Chronické osteomyelitídy.
Choroby tráviaceho ústrojenstva – indikačná skupina XXIII.
 • Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečeňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene do 12 mesiacov po úraze alebo operácii.

Kompletný indikačný zoznam – indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že areál KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, kúpeľná reštaurácia, liečebno-relaxačné procedúry a wellness centrum sú pre klientov z iného než zdravotného dôvodu v režime Kompletne zaočkovaní a jednotlivé prevádzky sa riadia aktuálnym COVID automatom.

 

AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

X