Modernizácia a doplnenie vybavenosti rekreačného areálu ,,DUNAJEC” – Červený Kláštor

X